ZO BESPAART U NOG MEER

Veel gemeenten in Nederland stimuleren particulieren en bedrijven tot het aanleggen van een groendak. Een aantal gemeenten verstrekken hiervoor subsidie. Deze subsidie wordt vaak jaarlijks opnieuw vastgesteld. In deze tijden van verduurzaming helpen de subsidieregelingen zeker om de groene daken in Nederland te laten groeien in oppervlakten.

Naast een financiële stimulans voor de eigenaar, heeft ook de gebruiker hier voordeel bij: de kosten van het energieverbruik zullen verlagen.

Een aantal gemeenten met subsidie voor groendaken:

* In de begroting van 2012 heeft de deelraad Zuid besloten structureel geld beschikbaar te stellen voor het subsidiëren van groene daken. Daarmee is er niet alleen dit jaar subsidie, maar ook in 2013 en 2014.

De voorwaarden blijven voorlopig nog gelijk aan voorgaande jaren:

  • maximaal de helft van de aanlegkosten voor een groen dak, tot een maximum van € 50,- per m2
  • het te vergroenen oppervlak moet minstens 6 m2 groot zijn
  • per aanvraag of dak wordt maximaal 100 m2 vergoed

Iedereen mag de subsidie aanvragen: inwoners, bedrijven, huurders en eigenaren van schuren, huizen, winkels en woonboten.

Vraag gerust subsidie aan

Wilt u ook zo'n mooi groen dak naast uw dakterras, een vergroende schuur in uw binnentuin of een fijner binnenklimaat in uw winkel? Vraag gerust subsidie aan.

Kijk voor het aanvraagformulier en meer informatie bij Subsidie groene daken(www.zuid.amsterdam.nl/­wonen_en/­natuur_en_milieu/­subsidie-groene/­)

Vragen of opmerkingen? Stuur een e-mail naar stadsdeel@zuid.amsterdam.nl(mailto:stadsdeel@zuid.amsterdam.nl)(stadsdeel@zuid.amsterdam.nl) onder vermelding van 'groene daken', of bel met 14 020 en vraag naar de contactpersoon groene daken van Stadsdeel Zuid.

Wist u dat er al best veel groene daken zijn? Kijk voor meer groene daken in Amsterdam op http://www.gisdro.nl/GROENDAK/(http://www.gisdro.nl/GROENDAK/).

 

** Op 12 oktober 2011 heeft het college van B&W van Den Haag besloten dat de subsidie op groene daken voor particuliere huiseigenaren, verenigingen van eigenaren en bedrijven tot november 2014 mogelijk blijft. Tot nu toe is er voor 12.000 m2 groene daken subsidie aangevraagd.

Meer informatie over subsidiemogelijkheden kunt u vinden in de subsidiewijzer: www.energiesubsidiewijzer.nl.

Nog meer interessante informatie staat ook op de website van Meer Met Minder: www.meermetminder.nl.

Graag willen wij u zo volledig mogelijk informeren, hiervoor zijn wij mede-afhankelijk van de informatieverstrekking van de gemeenten. Staat uw gemeente er niet bij maar zijn er wel subsidiemogelijkheden of werkt een link niet meer? Wij waarderen uw medewerking als u dit aan ons wilt doorgeven: info@hetduurzamedak.nl.