ONZE OPLOSSING. UW DAK VOOR DE TOEKOMST.

SOLIDGREEN biedt u een volledige, esthetische en ecologische oplossing bij het realiseren van uw dak voor de toekomst.

SOLIDGREEN is een geoptimaliseerd systeem dat voor nieuwbouw en renovatie projecten een enorme meerwaarde heeft.

Tegenwoordig zijn de meeste aangelegde daken extensieve daken. Het SOLIDGREEN systeem is in principe ook een extensief systeem maar kan heel eenvoudig aangepast worden naar een intensief en semi-intensief systeem. Het beperkte gewicht en het minimale onderhoud zijn enkele sterk gewaardeerde voordelen.

VOORDELEN

VERBETERING LUCHTKWALITEIT
Groendaken dragen bij tot een betere luchtkwaliteit. Vooral in stedelijke gebieden, waar de luchtkwaliteit dikwijls ondermaats is, is de aanleg van een groendak interessant. De planten op het groendak zorgen voor de productie van zuurstof en absorberen  een deel van de fijnstof in de lucht. De luchtkwaliteit wordt hierdoor aanzienlijk verbeterd.

VERHOOGDE GELUIDSISOLATIE            
Ons SOLIDGREEN groendaksysteem biedt een uitstekend geluidscomfort. Bij deze verbeterde geluidsisolatie is vooral sprake van vermindering van contactgeluiden zoals harde regen, hagel enz.

STEDENBOUWKUNDIGE VOORDELEN
Groendaken vergroten het aandeel groene ruimte in stedelijke gebieden. Het biedt een aantrekkelijker en natuurlijker uitzicht dan de dikwijls grijze of zwarte daken. Het verhoogt tevens de waarde van de gebruiksruimte zonder dat daarvoor dure stukken land bijgekocht moeten worden.

NATUURLIJKE ISOLATIE EN KLIMAATREGELING
Het SOLIDGREEN groendaksysteem heeft een voordelige invloed op het thermische comfort van een gebouw. Het biedt een goede isolatie van het dak.  Daardoor kan bij kou het verbruik van de verwarmingsenergie worden teruggedrongen,  bij hitte zorgt het groendak ervoor dat het dak niet te veel warmte opneemt.

OASE VAN RUST EN NATUUR
Een groendak geeft de natuur een plaats in de steden en industriegebieden en biedt deze een hogere biodiversiteit. Ecologen geloven dat als er voldoende groendaken in de steden worden aangelegd, dit een middel kan zijn in de strijd tegen het verdwijnen van een aantal kwetsbare diersoorten in de steden. Daarboven scheppen groendaken een oase van rust. Groendaken zorgen voor een betere levenskwaliteit in het algemeen.

OPVANG, GEBRUIK EN AFVOER VAN REGENWATER
Groendaken hebben op het gebied van waterhuishouding de eigenschap om een belangrijk deel van het regenwater op te nemen en te bufferen (ongeveer 50% in het geval van een extensief dak). Hierdoor zal het regenwater met een aanzienlijke vertraging en in een veel kleinere hoeveelheid het dak afvloeien.

VERLENGDE LEVENSDUUR
Het SOLIDGREEN groendaksysteem biedt een extra bescherming van de dakbedekking tegen IR- en UV-straling, ozon, hagelinslag, enz. Bovendien worden door ons SOLIDGREEN groendaksysteem in alle omstandigheden piektemperaturen op het niveau van het dak beperkt. Hierdoor worden grote temperatuursschokken vermeden en verlengt de levensduur van alle onderdelen van het dak.

OVERIGE VOORDELEN

Het SOLIDGREEN groendak heeft:

  • vele toepassingsmogelijkheden, het is uitermate geschikt voor een extensief, intensief en semi-intensief groendak;
  • plaatsingsmogelijkheden op platte en schuine daken;
  • een beperkt gewicht, waardoor het toegepast kan worden op de meeste bestaande dakconstructies. Indien uw dakconstructie onverhoopt niet geschikt is, kunnen wij dit aanpassen;
  • een snelle verwerking, waardoor u minder investeert in de aanleg van het dak;
  • een veilige aanleg van de dakbedekking, er wordt geen open vuur gebruikt;
  • minimaal onderhoud nodig, welke wij uiteraard voor u kunnen verzorgen.

 

Opbouw SOLIDGREEN groendaksysteem

 

OPBOUW SOLIDGREEN GROENDAKSYSTEEM

1. DRAGENDE CONSTRUCTIE
Het SOLIDGREEN groendaksysteem is geschikt voor dakconstructies van o.a. hout, beton, gasbeton, cellenbeton of metaal.
De dakconstructie dient te voldoen aan de geldende eisen betreffende constructie en vlakheid.

2. DAMPREMMENDE LAAG
Door het toepassen van een dampremmende laag wordt condensatie in de dakconstructie vermeden. Hierdoor wordt dampopname in de isolatielaag voorkomen. Deze dampremmende laag maakt tevens het dak tochtdicht, waarbij er meer comfort, minder stookkosten en meer brandveiligheid zal zijn. Het dient ook als waterdichte beschermlaag tijdens de aanleg. Afhankelijk van het binnenklimaat, de dakconstructie en het gewenste groendaksysteem, wordt hiervoor dampremmende LDPE-folie of een verlijmde bitumenlaag toegepast.

3. THERMISCHE ISOLATIE
Bovenop de dampremmende laag worden de dakisolatiepanelen geplaatst. Door de isolerende werking van een groendak, kan hier veelal een dunnere isolatielaag toegepast worden om de gewenste isolatiewaarde te behalen.

4. SOLIDGREEN KUNSTSTOF DAKFOLIE
De Alkorplan kunststof dakbedekking garandeert de waterdichtheid én de worteldichtheid. Deze dakbedekking van de hoogste kwaliteit kunststof dakfolie wordt volledig verlijmd.

5. SOLIDGREEN BESCHERMBAAN
Deze beschermbaan geeft een extra bescherming aan de onderliggende lagen. Het heeft een grote dampopenheid, wat de levensduur van de onderliggende lagen verlengt.

6. SOLIDGREEN FILTER- EN DRAINAGELAAG
De filter- en drainagelaag bestaat uit twee delen. De filterlaag vermijdt dat deeltjes van de substraatlaag afgevoerd worden en de drainagelaag verstoppen. De drainagelaag zorgt voor de gelijkmatige afvoer van het overtollige water dat niet opgehouden of gebruikt wordt door de waterretentielaag.

7. SOLIDGREEN SUBSTRAAT
Het substraat neemt een deel van het regenwater op. Hiervan wordt een belangrijk deel gebruikt voor de begroeiing. De substraatlaag zorgt voor voedingsstoffen en watervoorziening voor de begroeiing. Ook zorgt het voor zuurstof en verankering van de wortels.

8. SOLDGREEN BEGROEIING
Voor begroeiing zijn er veel verschillende mogelijkheden. Bij een extensief dak wordt meestal gekozen voor sedum of gras. De begroeiingslaag kan aangelegd worden via voorgecultiveerde sedum- of grasmatten. Sedum kan ook ingeplant worden middels losse aanplant. Gras kan worden ingezaaid. Ook een intensief dak behoort tot de mogelijkheden. Hierbij zijn meerdere plantvariaties mogelijk. Dit stelt andere eisen aan de constructie en substraatlaag.