UIT HET NIEUWS

GROEN LABORATORIUM OP DAK SCHOOL

Het nieuwe dak van de Herderschêeschool in Zuilen is op maandag 27 juni 2011 geopend door leerlingen en de Utrechtse wethouder Duurzaamheid, Mirjam de Rijk. Gemeente en provincie gebruiken het dak om verschillende soorten duurzame dakbedekking te onderzoeken. De komende drie jaar meten zij de temperatuur en de hoeveelheid water die het dak kan vasthouden. Doel is de effectiviteit van duurzame daken te bepalen. Het is een gezamenlijk project van de gemeente, de provincie Utrecht en de school.

Het 600 vierkante meter grote dak van de Herderschêeschool was aan vervanging toe. Mede daarom is het geschikt als demonstratie- en onderzoekslocatie. De gemeente legde zeven vegetatiedaken aan en twee daken met olivijn. Het tiende deel is als normaal dak aangelegd en wordt gebruikt als referentie. Voor de vegetatiedaken is mos, sedum, gras en een combinatie ervan gebruikt. Ook wordt geëxperimenteerd met dakdelen die als isolatiedak of waterdak zijn aangelegd.

Metingen en resultaten
Tot mei 2014 wordt continue de binnen- en buitentemperatuur, het bodemvochtgehalte en het waterbergend vermogen van alle groene dakdelen gemeten. Hiertoe zijn een weerstation, daksensoren en systemen aangebracht om het water uit de regenpijpen op te vangen. Door de grootte van het dak, de duur van het onderzoek en de diversiteit van de dakbedekking zijn de uitkomsten landelijk interessant. Met de meetresultaten kunnen provincie en gemeente een bijdrage leveren aan soortgelijke, toekomstige projecten in Nederland en daarbuiten. Ook kunnen zij beter advies geven aan particulieren en bedrijven die een duurzaam dak willen aanleggen.

Effect groen dak
Een groen dak kan op veel verschillende manieren bijdragen aan een beter stedelijk leefklimaat. Minder belasting van het rioolstelsel, een comfortabele binnentemperatuur in warme èn koude perioden en daarmee een beter binnenklimaat, een lager energieverbruik, minder CO2-uitstoot en een groenere en koelere leefomgeving.