WAAROM DUURZAME DAKEN?

Door de behoefte om duurzamer met onze planeet om te gaan, luchtverontreiniging tegen te gaan, de gestegen energieprijzen en de problemen met de afvoer van hemelwater staan duurzame daken volop in de belangstelling.

OPVANG, GEBRUIK EN AFVOER VAN REGENWATER
Duurzame groendaken vangen het regenwater op en hergebruiken hier een deel van, de rest  wordt afgevoerd door de hemelwaterafvoer en komt zo geleidelijk in het rioleringsstelsel terecht. In onze moderne steden wordt steeds meer oppervlakte bestraat. Er valt weliswaar niet meer regen dan vroeger maar er valt wel meer water per regenbui. Dat geeft een extra belasting op de rioleringen. Het water kan door de bestrating namelijk niet direct in het grondoppervlak worden opgenomen.

Groendaken zijn een oplossing omdat deze daken de eigenschap bezitten het water te bufferen, te gebruiken en geleidelijk af te voeren. Maar er zijn nog meer voordelen…

MINDER LUCHTVERONTREINIGING
Groendaken filteren het fijnstof uit de lucht en neutraliseren CO2. Dit effect kan nog eens worden versterkt door gebruikmaking van Olivijn. Olivijn is een gesteente dat in contact met water, de CO2 uit het water onttrekt. Vervolgens wordt dit omgezet in niet milieubelastend zand, magnesium, ijzer en bicarbonaat. Olivijn kan goed als dakballast worden gebruikt.

NATUURLIJKE ISOLATIE EN KLIMAATREGELING
Naast deze belangrijke voordelen bieden groendaken goede isolatie van het dak.  Daardoor kan bij kou het verbruik van de verwarmingsenergie worden teruggedrongen, bij hitte zorgt het groendak ervoor dat het dak niet te veel warmte opneemt.

NATUUR
Groendaken trekken vogels en insecten aan en leveren zo een belangrijke bijdrage aan de natuur in de bebouwde omgeving en de instandhouding van het milieu.

RECREATIE
Tenslotte zorgen groendaken voor geluidsabsorptie en zijn vaak geschikt voor recreatieve doeleinden (de daktuin). Klik hier voor meer informatie over daktuinen.

SUBSIDIE
Door bovengenoemde voordelen zijn er steeds meer gemeenten die subsidie verlenen op het begroenen van het dak. In een aantal gemeenten kan er ook subsidie worden verkregen voor het inschakelen van een dakbedekkingbedrijf om te laten berekenen of de bestaande constructie bestand is tegen het extra gewicht van het dak door het aanbrengen van begroeiing. Klik hier voor meer informatie over subsidies.

EXTENSIEF DAK
Een extensief dak is  een groendak dat voornamelijk begroeid is door mossen, vetplanten en kruiden. Een extensief dak vergt in principe weinig onderhoud. Dit type groendak is vooral geschikt voor bestaande woningen en gebouwen. Klik hier voor meer informatie over ons Solidgreen groendaksysteem.

INTENSIEF DAK
Een intensief dak is bijvoorbeeld een daktuin. Een daktuin is vergelijkbaar met gewone tuinen, zowel van uitzicht, gebruik, als van onderhoud. De begroeiing kan zeer divers zijn. Er kunnen zelfs bepaalde soorten bomen op worden geplant. Voor een intensieve daktuin moet het dak constructief wel geschikt zijn of geschikt worden gemaakt. Klik hier voor meer informatie over daktuinen.

UW GROENDAK PARTNER, ALLES ONDER ÉÉN DAK
Een duurzaam dak is mogelijk op veel verschillende soorten daken. Sommige daken zijn (nog) niet geschikt hiervoor. Een duurzaam dak kan alleen functioneren als de totale dakopbouw in harmonie is. Een juiste beoordeling van de onderliggende constructie, een professionele verwerking van uitstekend kwalitatief materiaal en het onderhoud daarvan is van groot belang voor het garanderen van jarenlang zorgeloos woon- en gebruiksgenot.

Bij ons is uw duurzame dak van begin tot eind in vertrouwde handen. De advisering, de expertise, de toepassingen, de uitvoering en het onderhoud gaan bij ons naadloos in elkaar over.

Wilt u meer weten? Kijkt u rond op onze site of neem contact met ons op: info@hetduurzamedak.nl